RobotStudio event

RS-232 "Cyclic Redundancy Check" CRC16

Options
vulpes_h
vulpes_h ✭✭
edited January 2015 in Robot Controller
<p>Swedish:<br>Är det någon som har skrivit Rapid för " Cyclic Redundancy Check" och kan dela med sig av denna?<br>Jag är behov av att skriva en driver till ett annat servo som just använder sig av CRC-16 - IBM . För seriekommunikation.</p><p>English:<br>Is there anyone who has written Rapid for " Cyclic Redundancy Check " and can share this ? <br>I am need to write a driver to another servo controller which just uses CRC -16 ibm, for serial-communications.</p><p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check">http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check</a></p><p>Best regards<br>Henrik</p>

Answers